Talk:Decision analysis and risk management 2013

From Testiwiki
Jump to: navigation, search

Course evaluation & feedback

Questionnaire

Please give a score and a clarifying comment for each question in the table below on a scale from 0-5 (0 = not evaluable, 1 = poor ... 5 = excellent) from your own point of view.

Course evaluation questions regarding the DARM 2013 course content and teaching
Category Question Score (0, 1-5) Comment
Course content How good were the theories underlying the course?
How good were the methods and tools taught and applied on the course?
How good were the example and exercise topics considered on the course?
Applicability How useful are the taught course contents for you?
How good were the practical arrangements of the course?
How much (of useful skills and knowledge) did you learn on the course?
How well-founded and credible do you think the taught contents and the teaching on the course were?
Efficiency Considering the amount study credits awarded, how correct was the amount of work required (big/small)?
Considering how useful the course contents are for you, how correct was the amount of work required (big/small)?
Considering how much you learned on the course, how correct was the amount of work required (big/small)?

Homework 3, missing pair

Hey, is there anyone still missing pair and looking for one to work with? If so, you can contact me directly in class or through this course discussion page. :)

-Jukka


Ideoita sisältöuudistukseen -- Jouni 15:21, 5 December 2012 (EET)

Mikko: haluatko tulla luennoijaksi kurssille? Voit valita itse vuoden 2011 kurssilta mieleiset aiheet, ja/tai nostaa vaikka Tekaisu-menetelmää, siitähän tarvittaisiin luentomateriaalia ja -kokemusta, jota täällä voisi nyt hankkia.

Marjo: Ryhdytkö taas minulle oikeaksi kädeksi kurssille? Tärkein asia tällä hetkellä on pistää ojennukseen nuo luentoajat ja -paikat. Jonne tai joku muu yliopistolla kyllä hoitaa tilavaraukset ja muut, mutta en tiedä mitä tiloja on varattu tähän mennessä. Pitäisi myös yhdessä miettiä, kuinka paljon tarvitsemme mikroluokka-aikaa ja pistää toivelista yliopistolle.

Kurssin sisällöstä olen tähän mennessä miettinyt seuraavaa:

 • SIkainfluenssan sijasta käsittelemme kaivosriskejä Minera-mallin pohjalta.
 • Tapaustutkimuksena on Talvivaara tai/ja Mineran keisit Luikonlahti/Yara.
 • Tekaisun kuntayhteistyökuvio pitäisi nostaa jotenkin kurssin sisältöön, mutten tiedä miten. Pitäisikö pyytää Kuopiolta/Porista jotain ongelmia, joita sitten katsottaisiin? Tämä voisi onnistua Urgenche-skenaarioiden pohjalta liittyen Kuopion suunnitelmiin.
 • Todennäköisyyslaskennan opetus pitää edelleen olla mukana mutta kokonaan uusittuna - viimeksi ei toiminut.
 • R-laskentaa pitää opettaa myös ovariable-tyylillä. Menetelmä on riittävän kypsä käyttöönotettavaksi. Kannattaa siis itsekin perehtyä tähän. Sen sijaan ei ole selvää, kuinka paljon kurssilaisten pitää tätä oppia, vai riittääkö asteikolla tiedän - tunnen - osaan - hallitsen tuo tunnen. Kuitenkin jos porukan halutaan oppivan niin paljon, että he halutessaan pystyvät toteuttamaan itsenäisesti jonkin arvioinnin tulevassa työpaikassaan, pitää olla aika paljon käytännön työtä ja tukea.
 • Pitäisi miettiä, paljonko on luentoja ja paljonko ryhmätyötä/koneaikaa ja paljonko omatoimista opiskelua.

Sisällön suunnittelua 7.12.2012 (Jouni, Marjo)

Kurssin osa-alueet

 1. Teorialuennot
  • OA (Open assessment)
  • POGA (Properties of good assessment)
  • DO (Dimensions of openness)
  • REA (Relational evaluation approach)
  • jne
 2. Menetelmäopetukset
  • VOI
  • Päätösanalyysi
  • Todennäköisyysarviointi, kalibraatio
  • Falsifikaatio
  • jne.
 3. Työkaluopetukset
  • wiki
  • R-objektit
  • keskustelu Opasnetissä
  • OA oliot ja rakenteet
 4. Aihe-esittelyt liittyen ryhmätöihin
  • Ilmastopolitiikat/Urgenche (Marjo)
  • Kaivosriskit/Minera (Tommi?)
  • Kuntatuki/Tekaisu (Matti?)

--# : Tekaisun hengessä jakaisin tuon teoriakokonaisuuden siten, että DA (Decision analysis) = tietoon perustuvien päätösten valmistelu ja RM (Risk Management) = päätösten kokonaisvaltainen evaluointi ja hallinta. Kaikki yllä mainitut asiat kyllä sisältyvät tähän näkemykseen, mutta rakentaisin kurssin sisällöstä kokonaiskuvan tällä tavalla. --Mikko Pohjola 20:09, 10 December 2012 (EET)