Talk:The role of religion in open assessment

From Testiwiki
Jump to: navigation, search

Ilkka Pyysiäinen's comments on science and religion

Citations from [1].

Page 128
Uskonto ei ole voinut korjata tiedettä ainoankaan yksityiskohdan osalta.
Page 139
Vaikuttaa siis siltä, että Dawkinsin ja kumppaneiden argumentit ovat hepposia siksi, että ne eivät kykene sammutaamaan uskovaisten tunnetta siitä, että "'Jumala on olemassa' on totta." Tutkijat voivat näyttää meille koko todellisuuden pienimästä kvarkista suurimpaan galaksijoukkoon ja sanoa: katso, ei mitään Jumalaa missään, eikä uskovaisen kokemus siitä muutu.
Näin on siksi, että uskon kohteena ei ole lause "Jumala on olemassa" vaan lause "'Jumala on olemassa' on totta." Tällöin lauseelle "Jumala on olemassa" ei tarvitse antaa mitään täsmällistä tulkintaa. Siihen sitoutuminen on myös vahvasti kokemuksellinen asia. Tiedämme esimerkiksi aivan varmasti, että "Jumala on luonut maailman"; emme vain tiedä, mitä "Jumala" ja "luominen" tarkoittavat.
Page 140
Vaikka uskonnollinen usko näin väittääkin jotain todellisuudesta, se ei perustu mihinkään todistusaineistoon tai rationaaliseen faktojen punnitsemiseen. Se on - kuten filosofi Ludwig Wittgenstein totesi - järkkymätöntä uskoa, joka ei nojaa mihinkään perusteisiin. Tästä vain ei seuraa, että uskovaiset avoimesti myöntäisivät uskonsa olevan perusteetonta ja tunnekokoemukseen perustuvaa - kuten Heikan kolumnikin osoittaa. Vaikka uskolla ei ole mitään perusteita, sitä ei kuitenkaan pidetä perusteettomana. Tässä on teologian paradoksi.
Page 146
Se, että tällaista kritiikkiä kuitenkin koko ajan esitetään olemattomin perustein kertoo siitä, että uskonnollisten uskomusten koetaan kaikesta huolimatta viittaavan todellisuuteen. Mikäli debattia ateistien kanssa käydään niin löyhillä argumenteilla kuin vaikkapa Heikan kolmunissa, kristillinen kirkko on vaarassa pudota ikään kuin kahden tuolin väliin: tyytymättömiksi jäävät sekä ne, joille uskonto on joka suhteessa tiedettä merkittävämpi totuuden lähde että ne, jotka haluaisivat säilyttää uskonsa mutta eivät uhrata järkeään.
Page 168
Haluan lopuksi korostaa sitä, että uskonnollisten uskomusten kritiikki ei ole samaa kuin uskonnon vastaisuus. Uskonnollisten uskomusten perusteista on mahdollista keskustella kriittisesti ilman, että vastustaa uskontoa elämäntapana. Vaikka Richard Dawkinsin kaltaiset kirjoittajat yhdistävät nämä kaksi, ei tämä ole välttämätöntä. Itse suhtaudun kyllä kriittisesti uskonnollisen elämäntavan ikäviin ääripiirteisiin, jotka johtavat väkivaltaan ja alistamiseen, mutta tämä ei toki ole uskonnon koko kuva. Uskonnon motivoimana on tehty paljon hyvää.

References

  1. Ilkka Pyysiäinen: Jumalaa ei ole. Vastapaino, Jyväskylä 2010. ISBN 978-951-768-324-1