User:Kaisu Lukkarinen

From Testiwiki
Jump to: navigation, search

Homework 1

# : Very good! --Jouni (talk) 08:06, 10 April 2017 (UTC)

A

7. Avoin arviointi on menetelmä, jonka avulla pyritään selvittämään, kuinka yhteiskunnallista päätöksentekoa voidaan parantaa tieteellisen tiedon sekä arvopäätösten avulla silloin kun avoin osallistuminen on mahdollista. Avoimessa arvioinnissa tarkoituksena on hankkia tietoa, joka on oleellista päätöksenteossa.

12. Trialoginen lähestymistapa oppimisessa ja tiedon muodostamisessa tarkoittaa sitä, että pääosa oppimisesta sekä kommunikoinnista tapahtuu jonkin muun tietoa antavan välineen kuin perinteisen keskustelun ja viestittelyn kautta, esimerkkinä Wikipedia. Trialogisessa lähestymistavassa yksilö voi siis lisätä omaa tietämystään tietoa antavaan välineeseen, jolloin tieto on myös muiden ulottuvilla.

18. Avoin päätöksentekokäytäntö koostuu neljästä osasta:

  • jaetusta ymmärryksestä: ymmärretään muiden erilaiset tavoitteet, näkemykset sekä syyt erimielisyyksiin päätöksentekoprosessissa.
  • toteutuksesta: päätöksenteossa pyritään tiettyyn päämäärään jakamalle informaatiota aktiivisesti sekä muutoinkin tekemällä tiivistä yhteistyötä.
  • seurannasta ja ohjauksesta: päätöksentekoprosessia seurataan ja ohjataan jatkuvasti, jotta se etenee tavoiteltuun suuntaan.
  • yhteenvetämisen taidosta: osataan yhdistää päätöksenteon kannalta oleelliset asiat yhteneväksi päätökseksi.

B

Tehty tehtävistä Quizletissä:

  • Principles of open policy practice: flashcards, learn ja test
  • Properties of good assessment: flashcards ja test
  • Glossary for open policy practice: flashcarts ja test
  • Categories of interactions: flashcarts ja test
  • Dimensions of openness: flashcarts ja test

C

Khan Academyssä katsottu Critical thinking osiosta Fundamentals videot (13 kpl) sekä tehty niiden tehtävät. Samoin Fallacies tehtävät tehty.