IRIS

From Testiwiki
Jump to: navigation, search

This page provides a description and a link to a "IRIS" database that provides information needed when modeling exposure levels or performing exposure assessment.

Short description

IRIS is a database of human health effects that may result from exposure to various substances found in the environment. The heart of the IRIS system is its collection of computer files covering individual chemicals. These chemical files contain descriptive and quantitative information in the following categories: a) Oral reference doses and inhalation reference concentrations (RfDs and RfCs, respectively) for chronic noncarcinogenic health effects, b) Hazard identification, oral slope factors, and oral and inhalation unit risks for carcinogenic effects. Database includes over 500 chemicals.

Long description

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/irisfs.html

Link

http://www.epa.gov/iris/

Key words

human health effects, exposure, toxicology, carcinogenity, hazards

Data scrapping

IRIS database is accessible from this link: http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/compare.cfm. The critical data can be obtained at once if all substances and all types of data are selected. A result is an html file with several tables from which the data can be scrapped and transformed into a better format. The January 4th, 2012, version was downloaded from IRIS and saved on this page (see the file below). Who could do this?

Reference system in IRIS database. The number (e.g. 0442) refers to the IRIS chemical identifier.

QuickView
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/quickview.cfm?substance_nmbr=0442#reforal  Oral RfDs
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/quickview.cfm?substance_nmbr=0442#refinhal Inhalation RfCs
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/quickview.cfm?substance_nmbr=0442#woe      Weight-of-Evidence Characterizations
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/quickview.cfm?substance_nmbr=0442#quaoral  Oral Slope Factors/Drinking Water Unit Risks
http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/quickview.cfm?substance_nmbr=0442#quainhal Inhalation Unit Risks
IRIS Summary 
http://www.epa.gov/iris/subst/0442.htm#reforal
http://www.epa.gov/iris/subst/0442.htm#refinhal
http://www.epa.gov/iris/subst/0442.htm#woe
http://www.epa.gov/iris/subst/0442.htm#quaoral
http://www.epa.gov/iris/subst/0442.htm#quainhal
Toxicological Review (PDF)
http://www.epa.gov/iris/toxreviews/0128tr.pdf (this does not exist for many compounds)

# : Tämähän alkaa olla oikein hyvä! Alla vielä muutamia kommentteja. --Jouni 20:34, 28 June 2012 (EEST)

  • Tulokset on tässä kirjoitettu muotoon 3.4x10-3. Joko interpret-funktiota on päivitettävä siten, että se ymmärtää tämän, tai sitten kaikki näiden taulukoiden tulokset pitää muuttaa muotoon 3.4e-3 (jonka R ymmärtää oikein, kun käytetään as.numericia). Tuntuu, että interpretin päivitys olisi parempi vaihtoehto.
  • Yksiköt pitäisi muuttaa tietokoneelle ymmärrettäväksi. Vaihtoehtoja: a) Unit conversions -sivulle lisätään kaikki tässä esiintyvät uudet yksiköt, niin että niille saadaan muunnosohjeet (esim. mg /kg-day → mg /kg /d tai per µg /m3 → m3 /µg. b) Kaikki yksiköt tällä sivulla muutetaan tuohon standardimuotoon. Mikä tuntuisi järkevältä?


# : Jos jossakin taulukossa joka rivillä on sama yksikkö, koko saraketta ei tarvita vaan riittää yksikön ilmoittaminen osoiterivillä. --Jouni 20:34, 28 June 2012 (EEST)

# : Ei tätä kannata tehdä rivi kerrallaan, vaan ottaa koko viiden taulukon tiedosto (ks. Related files) muokata siitä tekstinkäsittelyohjelmalla viisi t2b-taulukkoa. Etsi-korvaa-toiminnolla voi tehdä suurimman osan muotoiluista. Kannattaa kysyä apua jos ei osaa, koska muuten työssä menee päiviä. --Jouni 10:42, 20 June 2012 (EEST)

#: Huomaa, että IRIS identifier on tärkeä. Se löytyy nettilinkeistä (esim. Acenaphthenen QuickView on tämmöinen linkki: http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/quickview.cfm?substance_nmbr=0442#reforal ja siitä näkee, että tämän aineen IRIS identifier on 0442. --Jouni 10:42, 20 June 2012 (EEST)

See also

References


Related files

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>