Availability

From Testiwiki
Jump to: navigation, search


Availability is a property of an assessment.


Principle of open availability
Information about a phenomenon is openly available if and only if
  • a layman can, in ten minutes, find and understand a scientifically valid and up-do-date description about the state of the phenomenon and a description how the state would change if one of the causal parents of the phenomenon stop affecting it, and
  • the same information is available in a machine-readable and freely-usable format in the internet over a standardised interface.


Avoimen saatavuuden periaate
Tieto jostakin ilmiöstä on avoimesti saatavilla jos ja vain jos
  • kadunmies voi kymmenessä minuutissa löytää ja ymmärtää tieteellisesti pätevän, ajankohtaisen kuvauksen ilmiön tilasta ja kuvauksen siitä, miten tilanne muuttuisi jos ilmiön jonkin syytekijän vaikutus muuttuisi, ja
  • sama tieto on koneluettavassa muodossa standardirajapinnan yli internetissä vapaan käyttöoikeuden piirissä.

See also

References


Related files

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>