Traffic accidents in the Helsinki metropolitan area

From Testiwiki
Jump to: navigation, searchScope

What is the number of people killed or injured in traffic accidents in the Helsinki Metropolitan area per year?

Definition

Data

The number of injuries and deaths in traffic accidents in Vantaa, Espoo, and Helsinki, respectively. It is assumed that the number of 2002 or 2003 statistics is the expectation. Poisson distribution is used to describe the uncertainty.

Taulukko 1-1 Liikenneonnettomuudet Vantaalla v. 2002 Yhteensä Hvo Ovo Loukkaantui Kuoli Auto-onnettomuus 570 100 470 155 5 Moottoripyöräonnettomuus 23 15 8 13 2 Mopo-onnettomuus 14 6 8 7 0 Polkupyöräonnettomuus 47 37 10 40 0 Jalankulkijaonnettomuus 33 29 4 31 0 Yhteensä tieliikenne 687 187 500 246 7 Raideliikenne (jk) 8 8 - 1 7 Hvo= henkilövahinkoon johtanut onn. Ovo= omaisuusvahinkoon johtanut onn.

LIIKENNEONNETTOMUUDET VUONNA 2003

Pelti rytisi Espoon alueella viime vuonna yhteensä 434 kertaa. Henkilövahinko-onnettomuuksia oli 135, niissä kuoli 3 ja loukkaantui 159 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna liikenneonnettomuuksien määrä kääntyi hienoiseen laskuun. Vuonna 2002 tilastoitiin 538 onnettomuutta. Liikenneonnettomuustiedot on koottu poliisille ilmoitetuista onnettomuustapauksista.

Onnettomuuskustannukset Liikenneonnettomuudet aiheuttivat Helsingissä vuonna 2003 yhteensä 244 miljoonan euron yhteiskunnalliset kustannukset. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien osuus oli 213 miljoonaa euroa. Laskelma perustuu liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymiin liikenneonnettomuuksien yksikkökustannuksiin vuodelta 2000. Kustannuksissa ovat mukana onnettomuuksien aiheuttamat reaalitaloudelliset menetykset ja ns. hyvinvoinnin menetys. Taloudellisia kustannuksia ovat sairaanhoitokulut, uhrin työn menetys, ajoneuvovahingot sekä muut aineelliset vahingot.

[1] [2] [3] [4]

Causality

Unit

#/a

Formula

<anacode> Self:= ['Injuries','Deaths']

Table(Self)( Poisson(((246+159)+724)),Poisson(((7+3)+16))) </anacode>

Result

Show results


See also

References

  1. Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2002. C21:2003. Vantaan kaupunki, Vantaa 2003. Internet PDF
  2. Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna 2003. Internet file
  3. Espoon kaupunki, liikenneturvallisuus. Internet page
  4. Internet file