OpasnetUtils/Dropall

From Testiwiki
Revision as of 13:32, 16 August 2012 by Pauli (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchDescription

dropall pudottaa data.framesta pois kaikki faktorien sellaiset levelit, joita ei käytetä.

Parameters

  • x = data.frame

Code

https://www.opasnet.org/svn/opasnet_utils/trunk/R/DropAll.r

See also